Det er en lekkasje fra varmtvannsveksleren i fjernvarmerommet. Fortum har derfor vært nødt til å ta vartmtvannet nå. Det vil bli borte i 1-2 timer.