Ragde Eiendom har meldt følgende:

Det vil bli veldig mye boring i morgen fra kl 0800-0900, vi skal tette alle hullene i taket i garasjen.

Hilsen Ragde Eiendom

Evt. henvendelser bes rettet til Ragde.

 

Mvh

Styret