Ragde Eiendom har meldt følgende:

Det vil bli boring torsdag 26/3 og fredag 27/3 fra kl 0800-0900, vi skal tette alle hullene i taket i garasjen.

Hilsen Ragde Eiendom

Evt. henvendelser bes rettet til Ragde.

Mvh
Styret