Det har i dag igjen vært en stor vannlekkasje på Sagene etter at nok en stor vannledning ble ødelagt ved gravearbeid og 2500 liter vann fosset ut i sekundet. Vannet fosset igjen nedover Uelands gate og kom også inn i Kingos gate.

Ragde Eiendom, som eier kjøpesenterseksjonen og garasjen i Kiellands Hus, har vært føre var, og etter den store oversvømmelsen har de installert flomvern som kan settes ut ved begge nedkjørslene til garasjen. Dette ble gjort raskt i dag, og forhindret at vannet kom inn i garasjen.

Vi vet imidlertid fra tidligere at når mye vann samler seg på gateplan finner noe vei inn i betongdekket i garasjen, og det er derfor mulig at det kan dryppe noe fra taket fremover. Dette er noe som Forsikringsselskapet jobber med nå.

Vi ber derfor alle som har bil parkert i garasjen om å følge med på taket, og ikke parkere der man ser det drypper.

Vennlig hilsen
Styret