DUGNAD

Styret har bestilt container til neste uke slik at vi kan få kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene. Beboere har samtidig mulighet til å få kastet større gjenstander og sykler.
Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

TORSDAG 17. SEPTEMBER KL. 18.00 – 19.30

Det er blitt hensatt en del gjenstander i søplerommene og ellers i fellesarealene siden forrige dugnad. Vi håper derfor at så mange som mulig har mulighet til å hjelpe til å kaste disse fra kl. 18.00.

Oppmøte ved containeren.

NB: Det må ikke kastes farlig avfall eller elektrisk utstyr i containeren!

Styret oppfordrer til at de som har anledning stiller. Hvis for få hjelper til, vil arbeidet bli satt bort, og dette er noe som direkte vil påvirke oss alle i form av økte felleskostnader.

Vennlig hilsen
Styret i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus