VIKTIG INFORMASJON OM HMS

Alle borettslag og sameier er forpliktet til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (HMS), og skal som en del av dette ha et system for å registrere, systematisere og arkivere sitt arbeid. I tillegg til de generelle kravene er Kiellands Hus definert som et særskilt brannobjekt. HMS-arbeidet skal blant annet hindre ulykker, brann og andre uønskede hendelser, og det er styret som har ansvaret for at dette følges opp. I Kiellands Hus gjennomføres det flere tiltak for å sikre at sameiet tilfredsstiller kravene, og et av årets tiltak vil være å følge opp brannsikkerhet i alle leiligheter.

I løpet av høsten vil dere få besøk av styret som vil kontrollere følgende:

  • Oppkobling til felles brannvarslingssystem
  • Om leiligheten har et godkjent pulverapparat eller funksjonell brannslange under kjøkkenvasken

Vi vil samtidig sjekke at beboer er kjent med hvor de finner:

  • Sikringsskap
  • Stoppekran og at denne er tilgjengelig
  • Ventilasjonsluker hvor de bytter filter

Styret planlegger å besøke alle leiligheter i løpet av en 3 ukers periode. For å nå innom alle blir vi nødt til å være ytterst effektive, og det planlegges kun å bruke 5 minutter i hver leilighet. Det betyr at det ikke vil være tid til å ta imot andre henvendelser i løpet av besøket.

Styret planlegger å besøke oppgang A, B og C i uke 45, oppgang B, C og D i uke 47, og oppgang C, D og A i uke 48. Besøkene vil gjennomføres tirsdag, onsdag eller torsdag, og tidspunktet vil være mellom klokken 16:30 og 20:00. Alle beboere plikter å gjøre boligen tilgjengelig en gang i løpet av de 2 ukene oppgangen er satt opp for besøk, ref. vedtektene §7-2 (4). Hvis man ikke har mulighet til å gjøre boligen tilgjengelig i løpet av disse tidsrommene, må man kontakte styret for å avtale tid. Hvis boligen ikke blir gjort tilgjengelig i angitt periode eller det ikke er avtalt besøk innen 1.november, vil styret benytte seg av sameiets vedtekt §12, punkt 5, og eier vil bli fakturert 1200, – for å ha påført styret ekstraarbeid.

 

Mvh

Styret