Torsdag 22.10.2020 vil det bli gjennomført vindusvask for de som har leilighet ut mot bakgården, dere må sørge for å lukke vinduer og ta opp solskjerming. Vasken vil starte før klokken 12:00 og vil pågå i noen timer.

Mvh
Styret