Viktig informasjon om hvordan man forebygger tilbakeslag

VIKTIG INFORMASJON OM TILBAKESLAG

Sameiet har det siste året opplevd at det har oppstått tilbakeslag i flere leiligheter i sameiet. Dette til tross for at vi for bare fire år siden gjennomførte vedlikeholdsspyling i samtlige leiligheter. Tilbakeslag gir ofte store skader i den aktuelle leiligheten, men også ofte i gangområdet utenfor leiligheten, og i de verste tilfellene også i leiligheten under. Dette er skader som er svært kostbare å utbedre, og disse skadene har vært med på å øke sameiets forsikringspremie drastisk for 2021, noe som igjen har ført til at felleskostnadene har økt for oss alle.

HVA ER TILBAKESLAG?

Tilbakeslag av vann inn i leiligheten vil skje når rørnettet overbelastes slik at avløpsvann fra kjøkkenavløp, dusj, vaskemaskiner og toalett flommer opp fra vask, sluk eller toalett. Overbelastningen skyldes ofte tette rør på grunn av størknet fett, stearin, såpe, hår og matrester som har festet seg på innsiden av rørene. Dersom avløpsrøret er tett, vil det føre til at vannet ikke får passere, og vil i så tilfelle velge minste motstands vei; det kommer opp gjennom sluket.

HVORDAN UNNGÅR MAN TILBAKESLAG?

Når vi lager mat blir det ofte fett i panner, kjeler, boller og på tallerkener. Dette kan ikke bare skylles av i vasken. For å unngå tilbakeslag gjør man dette:

  • Tørk av overflødig fett og kast tørkepapiret i søpla.
  • Når kjøkkenutstyr skylles, bruk så varmt vann som mulig. La det gjerne renne litt ekstra og bruk litt ekstra oppvasksåpe for å løse opp fettet.
  • Ikke hell sausrester, fett eller andre matrester i vasken eller i toalettet.
  • Ikke skyll ned matrester. Dette vil feste seg i fett som ligger på innsiden av rørene.Bruk avløpsrens jevnlig i vasker og dusjsluk. Rørleggere anbefaler MUDIN Avløpsåpner. Denne kan kjøpes bl.a på COOP, Jernia og Clas Ohlson. Se COOPS side for bruk av Mundin
  • Stearin skal overhode ikke skylles i vasken. Fjerning av stearin  gjøres i tørket tilstand og kastes i restavfallet.

KONSEKVENSER FOR SEKSJONSEIER

Utrykning for spyling av rør for å stoppe tilbakeslag og eventuelle skader forårsaket av tilbakeslag, samt økning i forsikringspremien, er helt unødvendige kostnader som vi til nå har betalt for i felleskap gjennom felleskostnadene. Styret vil imidlertid fremover kreve at rørene ved tilbakeslag undersøkes med videokamera, og leiligheten som er ansvarlig for tettingen vil også bli ansvarliggjort økonomisk – dette iht vedtektenes § 7-3 (5). Til informasjon har utbedring i samtlige tilbakeslagssaker i år kostet over 100 000 kr pr. sak.

Siden vi nå er i en spesiell situasjon hvor flere vil være mer hjemme og kanskje også feire jul hjemme i Oslo med gode (og fete) julemiddager, ønsker styret at alle er bevisst på hva man skyller ned i vask og toalett innen vi går inn i julehøytiden.