Ragde Eiendom har gitt oss beskjed om at det vil bli utført nødvendig arbeid på sprinkleranlegget i kjøpesenteret i 3 uker f.o.m. tirsdag 26.01.2021. Arbeidet starter kl. 08.00, og vil i perioder generere noe støy.