Mandag 15. mars kl. 18.00

CONTAINERDUGNAD

Det er tid for containerdugnad. Container er bestilt til neste uke slik at vi kan få kastet hensatte gjenstander fra fellesarealene. Beboere har samtidig mulighet til å kaste større gjenstander.

Containeren vil stå på den vanlige plassen i Landstads gate/Kingos gate. Den er bestilt til:

MANDAG 15. MARS KL. 18.00 – 19.00

OBS! Merk at containeren kun står der en time!

Det er blitt hensatt en del gjenstander i søplerommene og ellers i fellesarealene siden forrige dugnad. Vi håper derfor på hjelp til å kaste disse.

OBS!!!
Det er viktig for oss at dette foregår på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vi krever derfor at alle som skal hjelpe til eller kaste noe i containeren bruker munnbind og hansker, og passer på å holde minst 2 meter avstand til enhver tid.

NB: DET MÅ IKKE KASTES FARLIG AVFALL ELLER ELEKTRISK UTSTYR I CONTAINEREN!

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

Styret