Fredag 16. april 2021 fra kl. 07.00.

VINDUSVASK AV FRANSKE BALKONGER

Det skal foretas utvendig vinduspuss av vinduer med franske balkonger og utvendig vinduspuss av gelenderglass i leilighetene ut mot gateplan og inn mot bakgården.

Arbeidet vil bli utført:

Fredag 16. april 2021 fra kl. 07.00. Arbeidet tar to dager.

Eventuell solskjerming må være oppe til denne dagen, og vinduene må være lukket. Der hvor solskjerming ikke er heiset opp vil vinduer ikke bli vasket. Beboer trenger ikke å være tilstede ved utførelsen.

Merk at vindusvasken utelukkende gjelder de franske balkongene og ikke vanlige vinduer eller glassgelender i 3. etg og 6. etg.