SIden sommeren 2020 har takterrassen vår vært brukt mer enn noen gang, og fordi styret dessverre har fått svært mange klager fra beboere på plagsom feststøy og overfylt takterrasse har vi sett oss nødt til å regulere bruken noe. Vi minner om at takterrassen ikke er et festlokale, men et fellesareal som skal brukes uten å utsette beboerne med leiligheter ut mot bakgården for ulempe.

Styret ønsker å legge til rette for hyggelig bruk av takterrassen. Derfor er det innført en reservasjonsordning for bruk av terrassen for sammenkomster. Dette gjør at de som vil ha med seg gjester må planlegge i god tid før man ønsker å bruke takterrassen.

Styret tillater nå til sammen 3 grupper á maks 10 personer. En gruppe skal bruke et bord. Bordene er satt opp der de skal stå og skal ikke flyttes slik at vi sikrer at det er nok avstand mellom gruppene. Husk at takterrassen er åpent i tidsrommet 09.00 – 23.00. Kl. 23 skal terrassen være ryddet og tømt. Det er dessverre flere som ikke overholder dette, og oppholder seg på terrassen etter kl. 23. De som ikke overholder reglene for bruk, og er til sjenanse for andre brukere av terrassen eller beboere i sameiet, vil miste tilgangen til terrassen.

Takterrassen vår er veldig populær, og på dager hvor mange ønsker å være der, vil styret forsøke å fordele tiden etter beste evne for at flest mulig får muligheten til å bruke den. Det vil på slike dager være en makstid for sammenkomster på 4 timer.

NB: Når dere reserverer må dere skrive følgende i søknadsteksten i feltet ved siden av utropstegnet (!) “informasjon som vises i kalenderen“:

  • Hvilket bord dere reserverer slik at andre kan se hvilke bord som er reservert i det aktuelle tidsrommet
  • hvor mange personer dere reserverer for
  • Leilighetsnummer (ikke kun tallene, men også A, B, C eller D, f.eks C611)

Det er svært viktig at dere fyller ut feltet det er en ring rundt på bildet under med all informasjon som skal der. Hvis ikke dette feltet er fylt ut med informasjon om hvilket bord dere reserverer, hvor mange personer dere reserverer for og fullt leilighetsnummer, vil reservasjonen automatisk avvises uten videre tilbakemelding. Vi opererer med prinsippet først til mølla får først malt, så hvis dere ikke har fylt ut all informasjon kan det hende at noen andre kommer før dere i køen.

Husk å rydde etter dere. Hvis styret må be vaktmester eller rengjøringsfirma å rydde vil dette bli fakturert juridisk eier av leiligheten.

Bordene er nummerert som følger:

Bruken av terrassen er regulert i husordensreglenes § 2:

Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00 på hverdager og mellom kl. 23.00 og 11.00 i helger. Dette gjelder også for bakgården og takterrassen.

Takterrassen skal være tømt kl. 23.00. Det er ikke tillatt å bruke musikkanlegg på takterrassen eller i bakgården. Ved større sammenkomster skal takterrassen reserveres via styret. Dette for å sikre at det ikke er for mange personer der på samme tid.

Ved større, private sammenkomster skal naboer varsles i god tid ved å henge opp nabovarsel i rammen i heisen. Dette gjelder også større sammenkomster i bakgården og på takterrassen. Nabovarselet skal inneholde følgende: Navn, leilighetsnummer, telefonnummer, samt dato og klokkeslett.

Vinduer og dører skal holdes lukket under arrangementet. Verten plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, tomemballasje m.m.) i fellesarealer senest dagen etter arrangementet.

I tilfelle støy som forårsaker utrykning fra sameiets vaktselskap, skal ansvarlig beboer belastes for kostnaden ved utrykningen. Det påløper høyere utrykningsgebyr for andre- og tredjegangs utrykning.