Styret har bestilt vask og desinfisering av søppeldunkene i søppelrommene. Da restavfall og papir hentes på ulike dager i uken, vil det være 2 datoer vi må være oppmerksomme på og vente med å kaste avfall til sen ettermiddag.

Mandag 10.mai vil restavfallsdunkene vaskes/desinfiseres og restavfall kan derfor først kastes etter klokken 16:00.

Torsdag 20. mai vil papirdunkene vaskes/desinfirseres og papiravfall kan derfor først kastes etter klokken 16:00.

Vi ber om at alle noterer seg disse datoene slik at renholderne kan få utført jobben sin på de reserverte datoene.

mvh

Styret