Hvis man har mistet en iLOQ-nøkkel er det viktig at styret informeres så raskt som mulig slik at nøkkelen kan erstattes og mistet nøkkel kan sperres.

OBS!! Styret har ingen universalnøkkel som går til alle leilighetene. Hvis du har mistet nøkkel til leilighetsdør, er dette noe du må ordne selv. Servicesentralen Lås og Nøkkel på Majorstua kan kontaktes på dagtid. Kontaktinfo finner du litt lenger ned på siden.

Access Låsspesialisten har døgnvakt og kan kontaktes i på kveldstid/natt og helger. De vil hjelpe deg inn i egen leilighet. Tlf: 2222 8888

For informasjon om gamle nøkler, postkassenøkler og nøkler til sikringsskapene: LES MER HER.

Ansvarlig låsesmed for nøkkelsystemet på fellesdørene i sameiet er:

Servicesentralen Lås og Nøkkel AS  Neuberggt. 21, 0367 Oslo
Tlf: 22 60 60 60
Hjemmeside: Servicesentralen Lås og Nøkkel
Google Maps

De som ikke har iLOQ-sylinder på leilighetsdøren kan bestille det. Da vil man ha kun en nøkkel til fellesørene og egen leilighetsdør.

BESTILLING AV SYSTEMNØKLER OG SYLINDRE GJØRES GJENNOM STYRET. NYE NØKLER/SYLINDRE KAN KUN BESTILLES AV JURIDISK EIER. ALLE KOSTNADER DEKKES AV EIER.

Kontakt oppgangsansvarlig i din oppgang og gi beskjed om du vil bestille en ekstra nøkkel eller erstatte en mistet nøkkel. Gi også beskjed om du kan hente nøkkelen i butikken på Majorstua eller om nøkkel skal sendes rekommandert til adresse.

Garman borettslag: garmanbo@gmail.com
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com
Worse borettslag: worse.brl@gmail.com
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com

OPPDATERING AV NØKLER
Hvis sylinder i låsene er blitt omprogrammert må beboere oppdatere nøklene i nøkkeloppdaterings-boksen som er ved informasjonstavlen i inngangspartiet i oppgang A, Waldemar Thranes gate. Forklaring på hvordan man oppdaterer nøkkelen står ved siden av boksen. 

SLIK BRUKER DU NØKKELEN
iLOQ-nøkkelen er en digital nøkkel, og man må gi sylinderen tid til å gjenkjenne nøkkelen. Sett nøkkelen helt inn i låsesylinderen med taggene opp og drei den hele veien. Hvis låsen ikke åpnes, ta ut nøkkelen og gjenta prosedyren med en mer langsom, jevnere bevegelse, for å gi låsen tid til å gjenkjenne nøkkelen din. Gjenta til låsen åpnes. Det er viktig å ikke bruke kraft!

HVORDAN iLOQ-SYLINDRE OG -NØKKELEN FUNGERER
Sylindre og nøkkelen fungerer uten batterier, fordi det krypterte låsesystemet settes i drift når nøkkelen settes inn. Tilgangsrettighetene er programmert inn og de kan endres hvis det er nødvendig. Sylinder og nøkler er fullt programmerbare, slik at den tapte nøkkel raskt og lett kan fjernes fra systemet.

HVORDAN VEDLIKEHOLDER JEG MIN NØKKEL?
Nøkkelen har ingen batterier, og er laget av rustfritt stål. Den tåler hard slitasje, vann og kulde. En iLOQ-nøkkel er vedlikeholdsfri. Hvis den gule kontaktledningen blir møkkete kan den rengjøres med en myk klut.

HVIS JEG MISTER NØKKELEN MIN?
Kontakt styret umiddelbart og fortell hvilken nøkkel du har mistet (farge). Den nye nøkkelen vil sperre nøkkelen som er mistet slik at den ikke lenger har tilgang til systemet, og sylindrene vil bli oppdatert. Sikkerheten i bygget vil gjenopprettes.

HVORDAN FÅR JEG EN EKSTRA NØKKEL? Kontakt styret som er ansvarlig for nøkkeladministrasjon. Den nye nøkkelen vil bli programmert raskt.

NB! Ikke bruk iLOQ-nøkkelen til andre formål enn de som er nevnt i denne bruksanvisningen. Ikke sett inn noe annet enn en iLOQ-nøkkel i iLOQ-sylinderen. Nøkkelen må ikke endres på noen måte. Kasserte nøkler og sylindre kan resirkuleres som skrapmetall.