Det har blitt installert en nøkkelleser i inngangspartiet i oppgang A, Waldemar Thranes gate 72. Hvis man ønsker tilgang til takterrassen må man først oppdatere nøkkelen i leseren.

Sett nøkkelen inn i leseren og vent noen sekunder. Det lysegrønne lyset som kommer opp må bli mørkere grønt før nøkkelen er ferdig oppdatert.