Det skal foretas utvendig vinduspuss av vinduer med franske balkonger og utvendig vinduspuss av gelenderglass i leilighetene ut mot gateplan og inn mot bakgården.

Arbeidet vil bli utført:

Mandag 25. april fra kl. 07.00 og tirsdag 26. april fra kl. 07.00. Arbeidet tar to dager.

Eventuell solskjerming må være oppe til disse dagene, og vinduene må være lukket. Der hvor solskjerming ikke er heiset opp vil vinduer ikke bli vasket. Beboer trenger ikke å være tilstede ved utførelsen.

Merk at vindusvasken utelukkende gjelder de franske balkongene og ikke vanlige vinduer eller glassgelender i 3. etg og 6. etg.