HØSTDUGNAD

Onsdag 7. september kl. 17.30


Følgende står på agendaen:

  • Oljing av takterrasse
  • Fjerning av private plattinger som ikke er godkjent av styret (er du usikker på om du har godkjent platting i bakgården, sjekk med styret på mail innen dugnaden)
  • Fjerning av henstilte saker i bodområde, trappeoppganger, bakgård og søplerom (dette gjelder ALT som er henslengt eller ikke bør ligge fremme) 

Styret tar ikke ansvar for at eiendeler henstilt i fellesområder som ikke er merket ikke blir kastet.

Container blir bestilt og vil være tilgjengelig fra kl. 17.30 til kl. 19.00.

Velkommen til dugnad!

PS: Vi oppfordrer til at så mange som mulig stiller, da det er mye som skal gjøres og alle må bidra for å holde felleskostnadene lave. Man er hjertelig velkommen til å bidra til felleskapet selv om man ikke eier leiligheten man bor i.