Leilighetene i Kiellands Hus har tre ulike nummer. Dette skyldes at utbygger Bundebygg dessverre valgte å nummerere leilighetene annerledes enn det det offentlige gjør.

A-, B-, C- eller D-nummeret: Leilighetens unike nummer i Eierseksjonssameiet Kiellands Hus. Disse telles fra korridoren til høyre i etasjen mot venstre når man kommer opp trappen. Utbygger Bundebygg bruker disse numrene. Alle dørene skal være merket med dette nummeret.

H-nummeret (bruksenhetsnummeret): Det offentliges nummerering av leilighetene. Disse telles fra korridoren til venstre i etasjen mot høyre. Det er derfor bare unntaksvis at en leilighet har samme A, B, C eller D-nr og H-nr. Styret bruker alltid A, B, C, og D-numrene for å vite hvilken leilighet i sameiet vi snakker om, da det f. eks finnes fire leiligheter med nummer H0304 i sameiet, en i hver oppgang. Sameiets internett-tilbyder, GlobalConnect derimot, bruker H-nummeret fordi deres database er knyttet opp mot myndighetene iht den nye Ekomloven. Se Kartverkets sider for utdypende forklaring og video: Bruksenhetsnummer forklart hos Kartverket.no

Seksjonsnummeret: Fra 1-228. Dette er nummeret OBOS bruker på leiligheten.

Her er oversikt over bokstaven på de ulike oppgangene: 

Oppgang A: Waldemar Thranes gate 72 (Garman borettslag)

Oppgang B: Uelands gate 53 (selveierseksjoner)

Oppgang C: Landstads gate 2 (Worse borettslag)

Oppgang D: Kingos gate 8 (selveierseksjoner)

Leilighetenes numre i oppgang A, Garman borettslag finner dere her

Leilighetenes numre i oppgang C, Worse borettslag finner dere her

Leilighetenes numre i oppgang B, Uelands gate 53 og oppgang D, Kingos gate 8

B-nr H-nr Seksjonsnr D-nr H-nr Seksjonsnr
B201 H0207 69 D201 H0210 181
B202 H0206 70 D202 H0209 182
B203 H0205 71 D203 H0208 183
B204 H0204 72 D204 H0207 184
B205 H0203 73 D205 H0206 185
B206 H0202 74 D206 H0205 186
B207 H0201 75 D207 H0204 187
B301 H0312 76 D208 H0203 188
B302 H0311 77 D209 H0202 189
B303 H0310 78 D210 H0201 190
B304 H0309 79 D301 H0311 191
B305 H0308 80 D302 H0310 192
B306 H0307 81 D303 H0309 193
B307 H0306 82 D304 H0308 194
B308 H0305 83 D305 H0307 195
B309 H0304 84 D306 H0306 196
B310 H0303 85 D307 H0305 197
B311 H0302 86 D308 H0304 198
B312 H0301 87 D309 H0303 199
B401 H0412 88 D310 H0302 200
B402 H0411 89 D311 H0301 201
B403 H0410 90 D401 H0411 202
B404 H0409 91 D402 H0410 203
B405 H0408 92 D403 H0409 204
B406 H0407 93 D404 H0408 205
B407 H0406 94 D405 H0407 206
B408 H0405 95 D406 H0406 207
B409 H0404 96 D407 H0405 208
B410 H0403 97 D408 H0404 209
B411 H0402 98 D409 H0403 210
B412 H0401 99 D410 H0402 211
B501 H0512 100 D411 H0401 212
B502 H0511 101 D501 H0511 213
B503 H0510 102 D502 H0510 214
B504 H0509 103 D503 H0509 215
B505 H0508 104 D504 H0508 216
B506 H0507 105 D505 H0507 217
B507 H0506 106 D506 H0506 218
B508 H0505 107 D507 H0505 219
B509 H0504 108 D508 H0504 220
B510 H0503 109 D509 H0503 221
B511 H0502 110 D510 H0502 222
B512 H0501 111 D511 H0501 223
B601 H0609 112 D601 H0605 224
B602 H0608 113 D602 H0604 225
B603 H0607 114 D603 H0603 226
B604 H0606 115 D604 H0602 227
B605 H0605 116 D605 H0601 228
B606 H0604 117
B607 H0603 118
B608 H0602 119
B609 H0601 120