Som alle sikkert har fått med seg, har det i dag kommet store vannmengder i Oslo, og det er meldt enda mer regn de to neste dagene. Dette er uvanlig, og det er derfor ventet at vannet kan finne vei fra taket inn i bygget gjennom bl.a ventilasjonen. Det er derfor fint om alle som er hjemme følger litt ekstra med i korridoren sin, og eventuelt setter ut bøtter og tømmer disse hvis det er behov for det. Hvis det kommer vann på gulvet, så er det fint om dette blir tørket opp.

Fint også om dere sender en mail med bilde til oppgangsmailen slik at styret blir informert og kan iverksette tiltak hvis det skulle være nødvendig.

Dere som har bod i U2 i oppgang C/Landstads gate bes ta en tur ned i boden deres for å sjekke at alt er greit der.