Brannvarslingsanlegget

Instruks for Kiellands Hus

Kiellands Hus er av Oslo kommune klassifisert som et “særskilt brannobjekt” fordi det er bygget leiligheter og drives næringsaktivitet i form av et kjøpesenter i samme bygg som en bensinstasjon. En brann i bygget kan derfor medføre tap av mange liv eller gi store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Av den grunn er det viktig å være klar over følgende forhold:

● Sameiet har direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat (OBRE), 110.

● Det er fem direktelinjer til brannvesenet: En for hver av de fire oppgangene og en for bensinstasjonen/kjøpesenteret.

● Hvis en alarm utløses i en av seksjonene, vil ikke alarmen gå i de fire andre seksjonene, med mindre det er en reell brann. Da vil OBRE utløse alarmen i resten av bygget og håndtere evakuering.

Beboer har 2 ½ minutt på seg til å stoppe en evt. falsk alarm​ i egen leilighet før alarmen går i de andre leilighetene og OBRE rykker ut. Detaljert beskrivelse for hvordan dette gjøres ligger her: Instruks fra Lysteknikk. Hvis OBRE kommer til bygget, vil seksjonseier bli fakturert for unødvendig utrykning. Dette koster p.t. 1414 kr.

● OBRE rykker umiddelbart ut hvis alarmen er utløst av en manuell melder eller i fellesområdene.

VED UTLØST ALARM SOM IKKE ER I DIN LEILIGHET:

Lukk vinduer og dører. Forlat leiligheten. Ta trappene. Heisen stopper når alarmen går.
Hvis korridor eller trappeoppgang er fylt med røyk, gå tilbake til leiligheten og vent på røykdykkere fra OBRE. Det er røyken som dreper.
Stå utenfor inngangspartiet til oppgangen. OBRE/evt. et styremedlem vil gi beskjed når du kan gå tilbake til leiligheten.

Det er strengt forbudt å koble fra detektor eller på annen måte tukle med den uten skriftlig tillatelse fra Styret. Hvis dette skjer, er det brudd på sameiets husordensregel § 13. Feil på detektor som er forårsaket av beboer vil utbedres av Lysteknikk for eiers regning. Dette koster fra kr 4000 kr,- p.t.

For mer informasjon om avtalen med OBRE, se Avtaler – Leverandører

Se også viktig informasjon ved oppussing og branndetektor Oppussing

Skriv om brannvarslingsanlegget HER

Oppgang A

Garman Borettslag
garmanbo@gmail.com

Oppgang B

Oppgang C

Worse Borettslag
worse.brl@gmail.com

Oppgang D

OM OSS

Sameiet er et kombinasjonsbygg og består av 228 seksjoner; 226 boligseksjoner og to næringsseksjoner; et kjøpesenter og en bensinstasjon.

Boligseksjonene er fordelt på fire oppganger.

Adresse

Kiellands Hus sameie
Landstads gate 2
0457 Oslo

Kontakt styret

Oppgang A, Garman borettslag: garmanbo@gmail.com 
Oppgang B: uelandsgate@gmail.com 
Oppgang C, Worse borettslag: worse.brl@gmail.com 
Oppgang D: kingosgate8@gmail.com 

Styret

Styreleder: Helene Spigseth

Nestleder: Marianne Hagen

Styremedlem: Ulrik Mikkelsen

Styremedlem: Ane Kjosås

Styremedlem: Harald Thoresen

Varamedlem: Ida Sofie Dahl

Varamedlem: Marie Asprem Hvardal

Varamedlem: Pål Smitt-Amundsen

Varamedlem: Peter Danielsson

Varamedlem: Siv-Anne Hotvedt