Ta bort filteret som er skjøvet opp i ventilen og hviler innenfor en sprerrekant i bunn. Når filteret er demontert er selve ventilen og kanalen tilgjengelig for rengjøring.

Monter et nytt filter etter rengjøringen. Se til at filterets underkant kommer innenfor platefalsen i ventilens underkant. Monter bunnluken og påse at den kommer i rett posisjon.

Filtrene er av type M5 og skal byttes i intervaller på 6 mnd. grunnet partikler som kan trenge igjennom filtrene over tid. I samarbeid med filterprodusent er det blitt bestemt at filtrene må ha en grad av luftgjennomtrengning. Dette grunnet ventilasjonssystemet i bygget som ved hjelp av takvifter trekker inn friskluft i yttervegger og mot avtrekkspunkt i bolig. Om filtrene blir for tette vil det oppstå et vakuum i bygget som kan få uheldige konsekvenser, som at dørene blir tunge å åpne/lukke eller at luftutbyttingsevnen nedsettes. 

Seksjonseier vil bli fakturert kostnadene for filterne sammen med felleskostnadene en gang i året. 

Filtrene koster kr. 40,- pr. stk. Antall filter som blir delt ut til hver leilighet er som følger:

  • 1. roms og 2. roms vil få utdelt 4 stk filter.
  • 3. roms og 4. roms vil få utdelt 6 stk filter

Dette iht vedtektenes § 7-1:

Rom med ventiler for inntaktsluft:

  • Filter skal byttes foran hvert inntak minst to ganger i året. Bestilling skjer i regi av styret i mai-måned og faktureres seksjonseier.

VIKTIG SKRIV MED VIKTIGE PUNKTER OM OPPUSSING UTARBEIDET AV OBOS-ADVOKATENE FOR KIELLANDS HUS

Sameiets vedtektsparagrafer som omhandler oppussing/endring av sentrale installasjoner