Se nederst for detaljert beskrivelse og vedlikeholdsinstruks av ventilasjonsanleggene i Kiellands Hus

Leilighetene

  • Det er avtrekksanlegg i leilighetene.
  • Tilluften kommer inn i ventiler plassert bak radiatorer. De har nødvendig lydreduksjon og filter i M5-kvalitet.
  • Avtrekket skjer ved hjelp av tryggregulerte vifter på taket. Det er variabelt/forsert ventilasjon i avtrekksvifte over komfyr. Det må derfor ikke monteres vifter med egen motor i leiligheter. Hvis noen bruker kjøkkenventilator med motor, vil systemet komme i ubalanse, og matos og røyk kan sive inn i naboleilighetene. Se kjøkken for utfyllende informasjon om godkjente kjøkkenvifter.
  • Det er konstant avtrekk i våtrom.
  • Hetten har en bryter for lys og en for forsering av ventilasjon mellom 5 og 60 minutter. Det vil bestanding være et minimum av avtrekk over hetten. Det anbefales å rense filteret ved behov. Renses ved hjelp av såpe og varmt vann, alternativt i oppvaskemaskin. Filteret løsnes ved hjelp av to fjærbelastede klips. Hetten har lyspære som skiftes ved å benytte to fjærbelastede klips.
  • I badekabin/bad/WC er det en avtrekksventil som er innregulert og låst. Denne rengjøres ved behov på stedet.

Felles ganger/korridorer

Ventileres med direkte friskluft fra tak og mekanisk avtrekk tilknyttet avtrekksviftene for leilighetene.

Trapper

Ventileres ved hjelp av mekanisk avtrekk i øverste etasje og friskluftinntak nede. Trappene er også trykksatt ved en eventuell brann. Det innebærer at trappene/rømningsveiene skal være røykfrie.

Boder

Bodene har mekanisk avtrekk ved hjelp av separate avtrekksvifter og friskluftventiler i yttervegger. Vifte går over på halv hastighet ved lavere utetemperatur enn -5 grader.

Leverandør

Ventilasjonssystemet er levert av Haaland Klima AS
Høyenhallveien 2, 0667 Oslo
Tlf: 23 12 54 00, e-post

Filter til lufteventiler

Alle leiligheter er pålagt å bytte filtrene i luftventiler minst 2 ganger i året for å forsikre tilstrekkelig ventilasjon og godt inneklima.

Ventilene sitter oftest under en radiator eller over et vindu, som vist på bildene:

Friskluftsventilen har en luke i underkant av radiatoren. Løsne skruene på begge sider og dra luken direkte ned. Deretter er kanalen og filteret tilgjengelig.

Ta bort filteret som er skjøvet opp i ventilen og hviler innenfor en sprerrekant i bunn. Når filteret er demontert er selve ventilen og kanalen tilgjengelig for rengjøring.

Monter et nytt filter etter rengjøringen. Se til at filterets underkant kommer innenfor platefalsen i ventilens underkant. Monter bunnluken og påse at den kommer i rett posisjon.

Filtrene er av type M5 og skal byttes i intervaller på 6 mnd. grunnet partikler som kan trenge igjennom filtrene over tid. I samarbeid med filterprodusent er det blitt bestemt at filtrene må ha en grad av luftgjennomtrengning. Dette grunnet ventilasjonssystemet i bygget som ved hjelp av takvifter trekker inn friskluft i yttervegger og mot avtrekkspunkt i bolig. Om filtrene blir for tette vil det oppstå et vakuum i bygget som kan få uheldige konsekvenser, som at dørene blir tunge å åpne/lukke eller at luftutbyttingsevnen nedsettes.

Seksjonseier vil bli fakturert kostnadene for filterne sammen med felleskostnadene en gang i året.

Filtrene koster kr. 40,- pr. stk. Antall filter som blir delt ut til hver leilighet er som følger:

  • 1. roms og 2. roms vil få utdelt 4 stk filter.
  • 3. roms og 4. roms vil få utdelt 6 stk filter

Dette iht vedtektenes § 7-1:

Rom med ventiler for inntaktsluft:

  • Filter skal byttes foran hvert inntak minst to ganger i året. Bestilling skjer i regi av styret og faktureres seksjonseier.

BESKRIVELSE OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS  

VIKTIG SKRIV MED PUNKTER OM OPPUSSING UTARBEIDET AV OBOS-ADVOKATENE FOR KIELLANDS HUS