AKTUELT HØSTEN 2022:
Sameiet har et prosjekt i samarbeid med Jenssen System AS denne høsten der målet er å forbedre ventilasjonen på kjøkken og bad i leilighetene. Alle seksjonseiere skal ha mottatt rapport på sin leilighet fra styret og tilbud om utbedring av eventuelle avvik. Ta kontakt med Jenssen System for tilbud på kjøkkenhette eller hvis dere har andre spørsmål vedrørende prosjektet. KONTAKT

Se nederst for detaljert beskrivelse og vedlikeholdsinstruks av ventilasjonsanleggene i Kiellands Hus

Leilighetene

  • Det er avtrekksanlegg i leilighetene.
  • Tilluften kommer inn i ventiler plassert bak radiatorer. De har nødvendig lydreduksjon og filter i M5-kvalitet.
  • Avtrekket skjer ved hjelp av tryggregulerte vifter på taket. Det er variabelt/forsert ventilasjon i avtrekksvifte over komfyr. Det må derfor ikke monteres vifter med egen motor i leiligheter. Hvis noen bruker kjøkkenventilator med motor, vil systemet komme i ubalanse, og matos og røyk kan sive inn i naboleilighetene. Se kjøkken for utfyllende informasjon om godkjente kjøkkenvifter.
  • Det er konstant avtrekk i våtrom.
  • Hetten har en bryter for lys og en for forsering av ventilasjon mellom 5 og 60 minutter. Det vil bestanding være et minimum av avtrekk over hetten. Det anbefales å rense filteret ved behov. Renses ved hjelp av såpe og varmt vann, alternativt i oppvaskemaskin. Filteret løsnes ved hjelp av to fjærbelastede klips. Hetten har lyspære som skiftes ved å benytte to fjærbelastede klips.
  • I badekabin/bad/WC er det en avtrekksventil som er innregulert og låst. Denne rengjøres ved behov på stedet.

Felles ganger/korridorer

Ventileres med direkte friskluft fra tak og mekanisk avtrekk tilknyttet avtrekksviftene for leilighetene.

Trapper

Ventileres ved hjelp av mekanisk avtrekk i øverste etasje og friskluftinntak nede. Trappene er også trykksatt ved en eventuell brann. Det innebærer at trappene/rømningsveiene skal være røykfrie.

Boder

Bodene har mekanisk avtrekk ved hjelp av separate avtrekksvifter og friskluftventiler i yttervegger. Vifte går over på halv hastighet ved lavere utetemperatur enn -5 grader.

Leverandør

Ventilasjonssystemet er levert av Haaland Klima AS
Høyenhallveien 2, 0667 Oslo
Tlf: 23 12 54 00, e-post

Filter til lufteventiler

Alle leiligheter er pålagt å bytte filtrene i luftventiler minst 2 ganger i året for å forsikre tilstrekkelig ventilasjon og godt inneklima.

Ventilene sitter oftest under en radiator eller over et vindu, som vist på bildene:

Friskluftsventilen har en luke i underkant av radiatoren. Løsne skruene på begge sider og dra luken direkte ned. Deretter er kanalen og filteret tilgjengelig.

Ta bort filteret som er skjøvet opp i ventilen og hviler innenfor en sprerrekant i bunn. Når filteret er demontert er selve ventilen og kanalen tilgjengelig for rengjøring.

Monter et nytt filter etter rengjøringen. Se til at filterets underkant kommer innenfor platefalsen i ventilens underkant. Monter bunnluken og påse at den kommer i rett posisjon.

Filtrene er av type M5 og skal byttes i intervaller på 6 mnd. grunnet partikler som kan trenge igjennom filtrene over tid. I samarbeid med filterprodusent er det blitt bestemt at filtrene må ha en grad av luftgjennomtrengning. Dette grunnet ventilasjonssystemet i bygget som ved hjelp av takvifter trekker inn friskluft i yttervegger og mot avtrekkspunkt i bolig. Om filtrene blir for tette vil det oppstå et vakuum i bygget som kan få uheldige konsekvenser, som at dørene blir tunge å åpne/lukke eller at luftutbyttingsevnen nedsettes.

Seksjonseier vil bli fakturert kostnadene for filterne sammen med felleskostnadene en gang i året.

Filtrene koster kr. 40,- pr. stk. Antall filter som blir delt ut til hver leilighet er som følger:

  • 1. roms og 2. roms vil få utdelt 4 stk filter.
  • 3. roms og 4. roms vil få utdelt 6 stk filter

Dette iht vedtektenes § 7-1:

Rom med ventiler for inntaktsluft:

  • Filter skal byttes foran hvert inntak minst to ganger i året. Bestilling skjer i regi av styret og faktureres seksjonseier.

BESKRIVELSE OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS  

VIKTIG SKRIV MED PUNKTER OM OPPUSSING UTARBEIDET AV OBOS-ADVOKATENE FOR KIELLANDS HUS