Styret er svært glade for å kunne informere om at prosjektet med å koble hele brannvarslingsanlegget i Kiellands hus til Oslo brann- og redningsetat (OBRE) nå er ferdigstilt.

Det som har blitt gjort er følgende:

  • Alle seksjonene er nå koblet fra hverandre og har direkte alarmoverføring til OBRE. Dette betyr at det nå er fem direktelinjer til OBRE: En for hver av de fire oppgangene og en for bensinstasjonen/kjøpesenteret. Hvis en alarm går i en av seksjonene, vil alarmen ikke utløses i de fire andre seksjonene, med mindre det er en reell brann. Da vil OBRE utløse alarmen i resten av bygget og håndtere evakuering.
  • Det er programmert inn en 2 ½ minutters alarmforsinkelse i detektorene i hver leilighet. Dette betyr at hvis en uønsket alarm utløses i en leilighet, har beboer 2 ½ min. på seg til å stoppe alarmen på hovedpanelet i oppgangen. Man ser på panelet at det telles ned sekunder til alarmen vil gå i resten av oppgangen og hos OBRE. Når alarmen er stoppet, begynner systemet å telle ned ytterligere 2 ½ min. Dette er tiden man har til å tilbakestille systemet. Hvis dette ikke gjøres, vil alarmen gå i de andre leilighetene og i fellesarealene i oppgangen, og OBRE vil rykke ut. En slik unødvendig utrykning koster p.t. 1272 kr.

Instruks er derfor som følger:
Hvis alarmen går, og det ikke er i din leilighet, skal du evakuere leiligheten og stille deg utenfor inngangspartiet til oppgangen. OBRE/evt. et styremedlem vil gi beskjed når du kan gå tilbake til leiligheten.

NB! Hvis korridor eller trappeoppgang er fylt med røyk, skal du gå tilbake til leiligheten og vente på røykdykkere fra OBRE. Det er røyken som dreper.

Se instruks fra Lysteknikk for hvordan man stopper uønsket alarm.

For ytterligere spørsmål, kontakt styret: kiellandshus.sameie@gmail.com

Vennlig hilsen
Styret