Kiellands Hus er av Oslo kommune klassifisert som et “særskilt brannobjekt” fordi det er bygget leiligheter og drives næringsaktivitet i form av et kjøpesenter i samme bygg som en bensinstasjon. Dvs hvis en brann bryter ut i bygget kan det få store konsekvenser. Av den grunn er det viktig å være klar over følgende forhold:

● Sameiet har direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat (OBRE), 110.

● Det er fem direktelinjer til brannvesenet: En for hver av de fire oppgangene og en for bensinstasjonen/kjøpesenteret.

● Hvis en alarm utløses i en av seksjonene, vil ikke alarmen gå i de fire andre seksjonene, med mindre det er en reell brann. Da vil OBRE utløse alarmen i resten av bygget og håndtere evakuering.

● Beboer har 2 ½ minutt på seg til å stoppe en evt. falsk alarm​ i egen leilighet før alarmen går i de andre leilighetene og OBRE rykker ut. Detaljert beskrivelse for hvordan dette gjøres: Instruks fra Lysteknikk.

● OBRE rykker umiddelbart ut hvis alarmen er utløst av en manuell melder eller i fellesområdene.
VED UTLØST ALARM SOM IKKE ER I DIN LEILIGHET:

  • Lukk vinduer og dører. Forlat leiligheten. Ta trappene. Heisen stopper når alarmen går.
  • Hvis korridor eller trappeoppgang er fylt med røyk, gå tilbake til leiligheten og vent på røykdykkere fra OBRE. Det er røyken som dreper.
  • Stå utenfor inngangspartiet til oppgangen. OBRE/evt. et styremedlem vil gi beskjed når du kan gå tilbake til leiligheten.